Culligan Hellas

21 сеп, 2018
Greek (Ελληνικά)English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Arabic (العربية الموحدة)

Общи условия на договора


Този сайт е предоставен от Culligan Hellas Incorporated и нейните филиали (наричани общо "Culligan Hellas"). Посещавайки интернет страницата на Culligan Hellas ("Сайтът"), Вие посочвате Вашето признаване и приемане на тези Условия за ползване. Тези Условия за ползване са предмет на промяна от Culligan Hellas по всяко време по усмотрение на Culligan Hellas. Използването на този сайт, след осъществяването на такива промени означава Вашето признаване и приемане на промените. Моля, редовно да се консултирате с тези Условия за ползване.

Ограничения за ползване

Всички материали, включени в този сайт, както и всеки друг сайт, притежаван, поддържан, лицензиран или контролиран от Culligan Hellas като текст, графики, лого, изображения, снимки, аудио клипове, дигитални файлове за изтегляне, набор от данни и софтуер ("Съдържание"), са собственост на Culligan Hellas, неговите дъщерни и свързани дружества и / или на трети лица лицензодатели и са защитени от гръцките и международните закони за авторското право. Промяна или използване на съдържанието, освен, ако не е изрично предвидено в тези Условия за ползване, е нарушение на правата на интелектуална собственост на Culligan Hellas.

Съдържанието не може да се копира, разпространява, публикува повторно, качва, публикува или предава по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на Culligan Hellas, със следните изключения:

1. Можете да изтегляте, разпечатвате, разпространявате и използвате страници от сайта за Вашите собствени информационни, нетърговски цели, но не и за търговски цели или за общо разпространение.
2. Всички копия на документи или страници от сайта не бива да променят оригиналното съдържание на сайта и трябва да включват обявлението на авторското право на Culligan Hellas: © 2014 Culligan Hellas Incorporated. Всички права запазени.
3. Можете да включвате връзки към този сайт, при условие че линкът не предполага или подсказва невярно, че Culligan Hellas подкрепя или е свързан със свързания сайт.

Потребителите на сайта не трябва да:

1. Наблюдават, събират или копират каквато и да е част от съдържанието на този сайт с използване на робот, "бот", спайдър, краулер, спайуер, механизъм, устройство, софтуер, инструмент за изтегляне или всяко друго автоматично устройство, помощна програма или ръчен процес от какъвто и да е вид.

2. Разработват или използват разработени техники за присвояване на дадена търговска марка или друга защитена информация (включително, без ограничение, всяко оформление на изображения, текст или страница).

3. Участват в каквито и да било дейности, чрез или във връзка с този сайт, които целят да навредят на малолетни и непълнолетни лица или са незаконосъобразни, обидни, неприлични, заплашителни, упражняващи тормоз, неправомерни или нарушават някое от правата на всяка трета страна.

4. Опитват да заобиколят системите за сигурност на сайта.

5. Опитват да получат неоторизиран достъп до услуги, материали, други акаунти, компютърни системи или мрежи, свързани с който и да е сървър на Culligan Hellas.

6. Опитват да използват сайта за цели, различни от тези, предназначени от Culligan Hellas, както е определено от Culligan Hellas по собствено усмотрение на Culligan Hellas.

7. Качват или изпращат каквито и да било данни или информация, която съдържа вируси или друг компютърен код, повредени файлове или програми, предназначени да прекъснат, унищожат или ограничат функционалността или да нарушат какъвто и да е софтуер, хардуер, телекомуникации, мрежи, сървъри или друго оборудване.

8. Участват в каквато и да е дейност, която пречи на достъпа на потребителя до сайта или на правилното функциониране на този сайт. Вие също така се съгласявате, че при използването на този сайт, Вие няма да се представяте за друго лице или дружество.

Съдържанието и функционалността на сайта могат да бъдат актуализирани или променени по всяко време без предизвестие. Освен това, ако Culligan Hellas узнае, че копирате, променяте или разпространявате съдържанието на сайта, за различни от разрешените употреби на сайта, Culligan Hellas си запазва правото да отмени правото Ви на тези позволени начини на ползване.

Съгласие относно фирмена информация

Ако желаете да използвате материали, съдържащи се на този сайт, освен за Ваша лична информация и лични образователни цели, и собствеността на авторското право на такъв материал се притежава от трета страна, тогава трябва да осигурите наличието на съгласието на тази трета страна, за да се използва такъв материал. Ако не сте клиент на Culligan Hellas и желаете да изтеглите и да използвате информацията, съдържаща се в този сайт, освен за Ваша лична информация и лични образователни цели или във връзка с взаимоотношенията Ви с клиенти или потенциална клиентска връзка с Culligan Hellas, изпратете запитване с Вашето намерение за употреба до: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , така че администраторът да може да оцени предложената от Вас употреба на съдържанието на сайта на Culligan Hellas.

Ако уеб администраторът одобри искането Ви да използвате съдържанието на сайта на Culligan Hellas, Вие получавате разрешение да разгледате, използвате, възпроизведете, копирате и разпространявате документи в рамките на сайта на Culligan Hellas единствено за целите, посочени във Вашата молба. Вие се съгласявате с всяко от следните условия:

1. Да не променяте документите, публикациите или графиките
2. Да не цитирате материали, извадени от контекста
3. Да запазите и покажете уведомлението за авторските права на Culligan Hellas за даденото съдържание

Culligan Hellas има правото да наблюдава използването на този сайт, за да определя съответствието с тези Условия за ползване, да отменя съгласието си по всяко време и Вие трябва незабавно да прекратите всякакво по-нататъшно използване на съдържанието на сайта на Culligan Hellas. Предходното съгласие не включва разрешение за копиране елементите на дизайна, вида и съдържанието или оформлението на сайта на Culligan Hellas. В съответствие с допълнителните условия, посочени по-горе, Вие поемате всички рискове по отношение на годността и точността на информацията в сайта на Culligan Hellas, която Вие използвате и подлежи на съгласието на Culligan Hellas.

Отказ от отговорност

Culligan Hellas не може да гарантира, че сайтът или неговото съдържание е без грешки и Culligan Hellas не поема ангажименти за техническата точност или функционалността на сайта или, че съдържанието е точно, без грешки или актуално.

ТОЗИ САЙТ СЕ предоставя ОТ CULLIGAN HELLAS във вида, в който се намира. CULLIGAN HELLAS НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ХАРАКТЕР, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ, ЗА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ЛИПСА НА НАРУШЕНИЯ НА ПРАВАТА НА ТРЕТИ ЛИЦА ИЛИ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ. ВИЕ ИЗРИЧНО ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА СЕ ИЗВЪРШВА ИЗЦЯЛО НА ВАШ РИСК. CULLIGAN HELLAS НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ Информацията в този сайт е точна, надеждна, актуална ИЛИ ПРАВИЛНА, ЧЕ ТОЗИ САЙТ ЩЕ БЪДЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ в даден момент или местонахождение, или че САЙТЪТ е без вируси или други вредни компоненти. Съдържанието може да ВКЛЮЧВА ТЕХНИЧЕСКИ неточности или печатни грешки, СЪЩО ТАКА CULLIGAN HELLAS може да прави промени или подобрения по всяко време. Вие, а не CULLIGAN HELLAS, ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ РАЗХОДИ ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИИ В СЛУЧАЙ НА загуби или щети, произтичащи от използването НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ. CULLIGAN HELLAS НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО нЕ нарушАВА ЧУЖДИ права, И НЕ ПОЕМА ГАРАНЦИЯ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В такова съдържание.

Ограничаване на отговорността

Вие трябва да приемете, че всичко, което виждате или четете на сайта е фирмена информация, защитена от авторско право или търговска марка, освен ако е отбелязано друго, и не може да се използва, освен както е предвидено в тези Условия за ползване или с писменото разрешение на Culligan Hellas. Нищо публикувано на този сайт не дава лиценз, за които и да било търговски марки на Culligan Hellas, авторски права или други права на интелектуална собственост, независимо дали чрез конклудентни действия, недопускане на претенции или по друг начин.

Търговски марки на трети страни

Търговските марки, показани на този сайт, които не са собственост на Culligan Hellas, са притежание на съответните им собственици, които може или не може да са свързани с Culligan Hellas. Нищо, съдържащо се в този сайт, не следва да бъде тълкувано като предоставяне на лиценз или право на ползване, на която и да било търговска марка на трети лица без писменото разрешение на такава трета страна, която може да притежава търговската марка. Използване на търговски марки или на всякакво друго съдържание на сайта от Ваша страна, освен съгласно предвиденото в тези Условия за ползване, е строго забранено. Ние Ви молим да зачитате тези права.


Свързани интернет сайтове

Този сайт може да съдържа връзки към, или да съществува обратна връзка от други сайтове, които не се поддържат или не са свързани с Culligan Hellas. Culligan Hellas не подкрепя и не носи отговорност за съдържанието, на който и да било от сайтовете на трети страни.

Продажба на Услуги

Всички продажби на услуги са предмет на стандартните условия на продажба на Culligan Hellas, копие от които се предоставя при запитване.

Международно ползване

Culligan Hellas не дава гаранция, че материалите на този сайт са подходящи или достъпни за използване в местоположение извън Гърция. Достъпът до този сайт от страни или територии, където такъв достъп е незаконен, е забранен. Тези, които избират да получат достъп до този сайт извън Гърция, го правят по своя собствена инициатива и са отговорни за спазването на местните закони.


Приложимо законодателство

Вие се съгласявате, че използването на този сайт, настоящото споразумение и всички спорове, свързани с тях, се уреждат във всяко едно отношение от законодателството на Гръцкото правителство. Всички спорове, свързани с настоящото споразумение, се разрешават единствено в държавните или федералните съдилища, намиращи се в Атина, Гърция.


Благодарим Ви, че посетихте нашия сайт. Моля, свържете се с нас на Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , ако имате някакви въпроси.