Culligan Hellas

21 сеп, 2018
Greek (Ελληνικά)English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Arabic (العربية الموحدة)

Индикативни референции

ОПИТ, НА КОЙТО МОЖЕТЕ ДА РАЗЧИТАТЕ

През своята над 50-годишна история, Culligan Hellas предоставя най-съвременните системи за пречистване на вода и предлага на многобройните си клиенти иновативни решения за преработване на водата. Освен проектирането и разработването на системи за пречистване на вода с използване на най-съвременните 3-D софтуерни инструменти, Culligan Hellas прилага вертикално интегриран производствен подход, който има за цел да гарантира, че времето за изпълнение е сведено до минимум, като същевременно качеството на продукта е строго контролирано. В този контекст, всички продукти са напълно тествани преди да напуснат завода.

Специализиран монтажен екип от техници, ръководени от квалифицирани инженери, гарантира своевременното и ефективното инсталиране и въвеждането в експлоатация на системите за пречистване на вода, предоставени от Culligan Hellas. Следпродажбеният отдел на Culligan Hellas гарантира дългосрочна експлоатация на доставеното оборудване в изискваните нива на производителност. Това се постига чрез добре обучени, опитни техници и инженери, и достатъчната наличност на резервни части.

Групата Culligan Hellas е сертифицирана по международните стандарти за управление ISO, с цел да се подобри ефикасността и ефективността на нейната оперативна дейност. По-точно групата е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2008 за своята система за управление на качеството и по стандарт ISO 14001: 2004 за своята система за управление на околната среда. Също така, тя използва марката CE за всички свои продукти. Групата Culligan Hellas се отличава със своите проекти за иновативни, стабилни и с висока енергийна ефективност инсталации за обезсоляване с обратна осмоза. Също така, е призната за своето специализирано ноу-хау, особено по отношение на нейния собствен PLC-базиран софтуер за автоматизация, който дава възможност за дистанционен мониторинг и контрол на всички критични параметри на всяка система за пречистване на вода.Reverse OsmosisОбратна осмоза UltrafiltrationУлтрафилтрация
Electrodeionization

Електродейонизаци

FiltrationФилтрация

ДезинфекцияDisinfection ContainerizedКонтейнерни модули