Culligan Hellas

23 сеп, 2018
Greek (Ελληνικά)English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Arabic (العربية الموحدة)

 Цимент

Заводите за производство на цимент и циментови продукти се нуждаят от големи количества вода, която е абсолютно необходима за тяхното функциониране. В много случаи, подходящата сладка вода не е лесно достъпна и поради това, за покриване на техните нужди, се разчита на обезсолена морска вода. Culligan Hellas предоставя, на предприятията от циментовия сектор, инсталации за обезсоляване, които им позволяват да работят гладко и безпроблемно, на база 24 часа 7 дни в седмицата, за постигане на високи нива на ефективност.cement_plants


Обратна осмозаREverse Osmosis

прочети повече

FiltrationФилтрация

прочети повече

DeionizationДеминерализиране

прочети повече