Culligan Hellas

23 сеп, 2018
Greek (Ελληνικά)English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Arabic (العربية الموحدة)

ХОТЕЛИЕРСТВО

В градските хотели, използването на технологиите Culligan за обезсоляване чрез филтриране, омекотяване и обратна осмоза, гарантират продължителен живот, както на кухненското (котли, парни фурни, машини за ледени кубчета и др.), така и на СПА оборудването (парни бани, спа, професионални системи за воден масаж и др ). За курорти, които имат не само пикови, сезонни нужди от вода, а също и постоянни нужди, в райони, с ограничени количества сладка вода, било поради недостиг от вода, или поради високата цена, модулите на Culligan за обезсоляване на бракична или морска вода са доказани и като много надеждно и ценово-ефективно решение.

hotels


Reverse OsmosisОбратна осмоза

прочети повече

FiltrationФилтрация

прочети повече

SofteningОмекотяване

прочети повече