Culligan Hellas

23 сеп, 2018
Greek (Ελληνικά)English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Arabic (العربية الموحدة)

 Домакинство

В допълнение, тъй като най-голям дял от постъпващата в дома вода се използва за миене, за лична хигиена, за домакински уреди и за банята, си заслужава да се направи оценка на възможността за обработка на цялото това количество вода, за да се оптимизират нейните качества, с оглед да се постигне по-голямо удобство, намаляване на разходите и удължаване на експлоатационния живот на домакинските системи.
Системата Culligan за преработване на питейна вода "в точката на употреба" не само освобождава потребителите от необходимостта от бутилирана вода, но им позволява да разполагат бързо и лесно с вода с високи хигиенни стандарти, за всички хранителни приложения.


household water treatment


Обратна осмозаReverse Osmosis

прочети повече

UltrafiltrationУлтрафилтрация (UF)

прочети повече

ElectrodeionizationЕлектродейонизация

прочети повече

FiltrationФилтрация

прочети повече

SofteningОмекотяване

прочети повече

DeionizationДейонизация

прочети повече