Culligan Hellas

21 сеп, 2018
Greek (Ελληνικά)English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Arabic (العربية الموحدة)

 Металообработване

В металообработването, при производството на стомана, мед и  алуминий, се използва вода с ниска проводимост и ниска твърдост за разнообразни решения за водно охлаждане - в предприятия за стоманодобив, валцуване и топене на стомана, както и при леенето в леярни. Използването на деминерализирана вода е важна предпоставка при производството на бои, за да се осигури високо качество на крайния продукт.metallurgy


Обратна осмозаReverse Osmosis

прочети повечеFiltrationФилтрация

прочети повечеDeionizationДеминерализиране

прочети повече