Culligan Hellas

23 сеп, 2018
Greek (Ελληνικά)English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Arabic (العربية الموحدة)

Кметства и общини

Culligan Hellas предлага иновативни решения за ВИК дружества на кметства и общини. Благодарение на непрекъснатите изследвания и опирайки се на опита, изграден през дългогодишното успешно развитие на компанията, Culligan Hellas е усъвършенствала оригинални водещи технологии в общинския сектор, които отговарят на най-стриктните изисквания за питейна вода. Стотици ВИК дружества са избрали системите Culligan, поради тяхната доказана устойчивост, постоянно качество и изключителна производителност в съчетание с оптимални работни и експлоатационни разходи. Стандартизираният дизайн, с лесни опции за разширение, води до значителни икономии в капиталовите и оперативните разходи. Соли, желязо, манган, арсен, амоняк и други замърсители се отстраняват ефективно чрез иновативни технологии и процеси на Culligan.


iStock_000000673731_sm

Обратна осмозаReverse Osmosis

прочети повече

FiltrationФилтрация

прочети повече

Sequential water filtration systemПриложения

прочети повече

Dosing PumpsДезинфекция

прочети повече