Culligan Hellas

21 сеп, 2018
Greek (Ελληνικά)English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Arabic (العربية الموحدة)

 Нефтопреработване и нефтохимическа промишленост

Предприятията от нефтопреработващата и нефтохимическата промишленост използват значителни количества вода. Culligan Hellas предлага ефективни решения за пречистване на бракична или морска вода до исканите стандарти, с цел да бъде изполвана за охлаждане и/или за производство на пара.Oil Rig
Обратна осмозаReverse Osmosis

прочети повече

UltrafiltrationУлтрафилтрация (UF)

прочети повече

ElectrodeionizationЕлектродейонизация

прочети повече

FiltrationФилтрация

прочети повече

DeionizationДейонизация

прочети повече