Culligan Hellas

23 сеп, 2018
Greek (Ελληνικά)English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Arabic (العربية الموحدة)

 Фармацевтика и козметика

Фармацевтичните и козметичните продукти са силно чувствителни и изискват много специални условия за тяхното приготвяне. Използването на изключително чиста вода е задължително в тази индустрия. Culligan е предоставила множество системи за пречистване на вода, които са позволили на компаниите във фармацевтичния сектор и козметиката да разчитат на постоянно наличие на чиста вода, която да отговаря на най-строгите стандарти на европейската и американската фармакология. Pharmaceuticals & Cosmetics


Обратна осмозаReverse Osmosis

прочети повече

UltrafiltrationУлтрафилтрация (UF)

прочети повече

ElectrodeionizationЕлектродейонизация

прочети повече

FiltrationФилтрация

прочети повече


SofteningОмекотяване

прочети повече

UV irradiationДезинфекция

прочети повече