Culligan Hellas

23 сеп, 2018
Greek (Ελληνικά)English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Arabic (العربية الموحدة)

Електропроизводство

В електропроизводството доминират топло-електрическите централи (ТЕЦ), които използват цикъл за генериране на енергия, изискващ топлина. Водата с изключително висока степен на чистота, в топлоелектрическата централа, се превръща в пара от първичен източник на топлина и задвижва турбината за производството на електричество. Водата циркулира непрекъснато в затворен паро-течен цикъл. Вода се използва, също така, и за охлаждане на системата, така че парата да кондензира и да се рециклира. Накрая, но не на последно място, водата се използва в системите за охлаждане с водна мъгла. Culligan прилага модерни технологии и предлага решения за  получаване на ултра-чиста вода за  електропроизводството.

power-station


Обратна осмозаReverse Osmosis

прочети повече

ElectrodeionizationЕлектродейонизация

прочети повече


FiltrationФилтрация

прочети повече

DeionizationDeionization

прочети повече