Culligan Hellas

23 сеп, 2018
Greek (Ελληνικά)English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Arabic (العربية الموحدة)

Технологии и продукти

Culligan Hellas, благодарение на своя дългогодишен опит и богато ноу-хау, изградени върху повече от 50-годишна история, е в уникалната позиция да задоволи и най-претенциозните изисквания за преработване на вода. За тази цел Culligan прилага иновативни технологии за преработване на вода и разработва продукти, системи и решения, които обхващат множество приложения и отговарят на нуждите на клиентите, по най-икономически ефективен и ефикасен начин.

Обратна осмозаReverse Osmosis

прочети повече

UltrafiltrationУлтрафилтрация (UF)

прочети повече

ElectrodeionizationЕлектродейонизация

прочети повече

Филтрация

rпрочети повече

SofteningОмекотяване

прочети повече

DeionizationДейонизация

прочети повече

disinfection2Дезинфекция

прочети повече

Containirized ROКонтейнерни модули

прочети повече