Culligan Hellas

21 сеп, 2018
Greek (Ελληνικά)English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Arabic (العربية الموحدة)

 Дейонизация

Culligan предлага пълна серия от    йонообменни системи с регенерация на йонообменните смоли, приложими за всеки тип сурова вода. Двуфазните (двуколонни) системи за дейонизация Culligan произвеждат пречистена вода за широк спектър от индустриални приложения и осигуряват оптимизиране на оперативните разходи. Освен това с помощта на смесената (едноколонна) система Culligan за преработване на вода, като краен етап в процеса на деминалиризация, може да се получи вода с изключително ниска проводимост (например <4,3 μS/cm при 20°С).Deionizer