Culligan Hellas

21 сеп, 2018
Greek (Ελληνικά)English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Arabic (العربية الموحدة)

 Дезинфекция

 Дозиращи помпи  за химикали

Culligan предлага пълна гама от електромагнитни помпи за дозиране. Тези помпи работят непрекъснато или се задействат от цифров сигнал за СТАРТ/СТОП превключване, или като функция от свободен контактор за СТАРТ/СТОП превключване чрез импулсен предавател. Също така, Culligan предлага пълна гама от аналогови дозиращи помпи, които позволяват пропорционално дозиране с помощта на входен сигнал 4-20 mA, генериран от импулсен предавател или от сензор.


Dosing Pumps


 UV лъчение

Системите Culligan за UV дезинфекция са проектирани за широк спектър от приложения. Ултравиолетовата светлина (UV) е все по-популярно средство за дезинфекция на вода. Флуидът, третиран със системите за дезинфекция, е изложен на лъчение от специално проектирани живачни лампи с ниско налягане. Излъчваното от тези лампи лъчение е концентрирано (90%) около дължина на вълната съответстваща на 254 Nm в светлинния спектър, което при подходяща дозировка, позволява унищожаването или деактивирането на микроорганизми (бактерии в среда от въздух или в течна среда, повърхностни бактерии, вируси, дрожди и плесени). UV светлината, излъчвана от лампите, прониква през клетъчната стена на микроорганизмите, разрушава  необратимо генетичното наследство, съдържащо се в ДНК –то и предотвратява тяхното размножаване. Широка гама от UV модели се предлага за многобройни и разнообразни приложения.


Uv Irradiation