Culligan Hellas

21 сеп, 2018
Greek (Ελληνικά)English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Arabic (العربية الموحدة)

 Електродейонизация (EDI)

Електродейонизацията е сравнително нова технология за производство на ултра чиста вода, без използване на химикали. Извършва се чрез комбинирано използване на спираловидни мембрани и йонообменни смоли. Източник на постоянен електрически ток е свързан с анод и катод, което подържа смолата активна, докато магнитното поле между анода и катода, е оредпоставка за протичането на електролизата на водата и отделянето на разтворените йони. Благодарение на този процес е възможно да се произведе изключително чиста вода (> 17,5 MOhms), от вода, която вече е била  деминерализирана чрез двустъпкова обратна осмоза или чрез дейонизация. Коефициентът на регенериране може да надвишава 95%. Моделите EDI Culligan са проектирани и произведени съгласно най-високите стандарти за качество, безопасност и генериране на емисии. Използваните материали, особено тези, които са в контакт с вода, са с доказана устойчивост на корозия и не предизвикват никакви явления на пренасяне.


Electrodeionization