Culligan Hellas

21 сеп, 2018
Greek (Ελληνικά)English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Arabic (العربية الموحدة)

 Филтрация

Culligan предлага пълна гама от мултимедийни филтри за селективно отделяне и адсорбция, които отстраняват суспендирани твърди вещества, неорганични замърсители, като желязо, манган, арсен, никел, живак и други, a също и ниво на прозрачност, мирис, вкус, свободен хлор и хлорни производни, трихалометани (THM). Освен това, селективната филтрация е мощен процес, който често се прилага при предварителна обработка при други технологии, като обезсоляване с обратна осмоза.


Filtration