Culligan Hellas

21 сеп, 2018
Greek (Ελληνικά)English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Arabic (العربية الموحدة)

Обратна осмоза

Технологията за обратна осмоза се възползва от естествен процес на базата на физичните свойства на някои полупропускливи мембрани за разделяне на водата от веществата, разтворени в нея. Чрез прилагане на подходящо налягане, водата преминава през мембраната и се разделя на чиста вода (пермеат) и концентриран воден разтвор (отхвърлената вода). Също така, тази технология   осигурява отлична защита срещу микро-замърсители, пестициди, пирогени, вируси и бактерии, които могат да бъдат намерени във водата. Технологията за обратна осмоза се прилага за обработване, както на бракична, така и на морска вода.


Reverse Osmosis


Reverse Osmosis Brackish Water

Обратна осмоза на бракична вода


Модулите на Culligan за обработване на бракична вода се предлагат в широк диапазон от производството и са напълно оборудвани с всички необходими уреди за по-лесно управление и контрол.
Reverse Osmosis Brackish Water

Обратна осмоза на морска вода


За сухите райони в близост до морето, модулите на Culligan за обратна осмоза на морска вода, предлагат надеждна алтернатива за кметства и общини, производствени предприятия и електроцентрали, курорти и други потенциални потребители за покриване на нуждите им от прясна, сладка, правилно обработена вода. Системите Culligan включват най-новите иновации в мембранните технологии и технологиите за оползотворяване на енергията, които съчетани с инженерния опит и ноу-хау на Culligan, гарантират дълъг живот и оптимизирани експлоатационни разходи. И в двата случая, собствен, PLC базиран софтуер за автоматизация и контрол, вграден във всеки модул, дава възможност за дистанционен мониторинг на всички критични параметри и контрол на модула.
Reverse Osmosis Sea Water