Culligan Hellas

23 сеп, 2018
Greek (Ελληνικά)English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Arabic (العربية الموحدة)

 Ултрафилтрация

Ултрафилтрацията или UF е вид мембранна филтрация при ниско налягане за премахване на частици от водни разтвори, а също и от вода. Ултрафилтрационните мембрани имат типични размери на порите, в диапазон от 0.01 до 0.10 µm, и отстраняват ефективно  бактерии и много вируси, колоиди и тиня. Колкото по-малък е номиналният размер на порите, толкова по-висока е ефективността на отстраняване. Модулите за ултрафилтрация на Culligan осигуряват ефективен начин за обработка на вода за целите на нейното повторно използване, което ги прави подходящи за прилагането им в напоителните системи или водоохлаждащите агрегати, или в началния етап за предварителна обработка при инсталациите за обратна осмоза.


Ultrafiltration