Culligan Hellas

21 сеп, 2018
Greek (Ελληνικά)English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Arabic (العربية الموحدة)

 Рециклиране на водата

Culligan Hellas проектира и сглобява специализирани, интелигентни, гъвкави системи за третично пречистване на отпадъчни води от пречиствателни станции, които произвеждат вода, подходяща за промишлени цели, за охлаждащи генератори, за напояване и за редица други приложения.


Ultrafiltration